Telefon

+48 609 430 005

Email

biuro@ksiegowalublin.com.pl

Godziny otwarcia

Pon.- Piąt: 08:00-16:00

Obsługa spraw kadrowo-płacowych

to zbiór czynności i procedur związanych z zarządzaniem kadrą pracowniczą oraz przygotowywaniem i wypłatą wynagrodzeń. Usługi w zakresie obsługi spraw kadrowo-płacowych są często oferowane przez specjalistyczne biura księgowe, firmy outsourcingowe zajmujące się rachunkowością, a także wewnętrzne działy kadrowo-płacowe przedsiębiorstw. Poniżej znajdują się kluczowe elementy obsługi spraw kadrowo-płacowych:

 1. Zatrudnianie i Rozwiązywanie Umów Pracy:

  • Przygotowywanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych, aneksów i innych dokumentów związanych z zatrudnieniem.
  • Obsługa procesu rekrutacyjnego, w tym przyjmowanie dokumentów od nowo zatrudnionych pracowników.
  • Przygotowywanie dokumentacji związanej z rozwiązaniem umowy o pracę, jeśli zajdzie taka konieczność.
 2. Rejestracja i Ewidencja Pracowników:

  • Zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracowników.
  • Rejestracja pracowników w systemie ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) i przygotowywanie deklaracji ubezpieczeniowych.
 3. Obliczanie Wynagrodzeń i Składek ZUS:

  • Obliczanie miesięcznych wynagrodzeń pracowników na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, itp.
  • Obliczanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz przygotowywanie deklaracji ZUS.
 4. Rozliczanie Podatków:

  • Obliczanie i potrącanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT).
  • Przygotowywanie deklaracji podatkowych, takich jak roczne zeznanie PIT-11.
 5. Prowadzenie Ewidencji Urlopowej:

  • Rejestrowanie i monitorowanie dni urlopowych pracowników.
  • Przygotowywanie dokumentacji związanej z urlopami, w tym wniosków i potwierdzeń urlopowych.
 6. Dokumentacja Socjalna i Pracownicza:

  • Przygotowywanie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, a także innych dokumentów związanych z historią zatrudnienia pracowników.
  • Prowadzenie dokumentacji socjalnej, w tym ewidencji czasu pracy, list obecności, itp.
 7. Działania Związane z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych (ZFŚS):

  • Organizowanie i ewidencjonowanie świadczeń socjalnych dla pracowników, jeśli firma posiada zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Obsługa spraw kadrowo-płacowych ma na celu zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa pracy, podatkowymi i ubezpieczeniowymi, a także skuteczne i sprawne zarządzanie personelem w przedsiębiorstwie. Outsourcing tej funkcji pozwala firmom skoncentrować się na ich głównej działalności, pozostawiając obsługę kadrowo-płacową profesjonalnym usługodawcom.

Zostańmy w kontakcie

Kontakt

Jesteśmy dostępni dla Ciebie w godzianch pracy. Napisz do nas, zadzwoń lub przyjdź na spotkanie

E-Mail

biuro@ksiegowalublin.com.pl

Telefon kontaktowy

+48 609 430 005

Adres naszego biura

Czeska 9, 20-424 Lublin

Umów się na spotkanie

Wypłenij formularz

  Jaki jest wynik? 9 + 2